Elektronisk cigarett: är användningen säker?

Eftersom e-cigaretter inte genererar rök genom att bränna tobak, anses deras användning Allmänt säkrare av Vape konsumenterna. De kemikalier som används i elektroniska cigaretter har dock inte studerats och reglerats fullständigt.

Testning av några av dessa produkter tyder på närvaron av giftiga kemikalier. En preliminär analys av FDA: s Pharmaceutical Analysis Division analyserade ingredienserna i ett litet urval av patroner av två ledande elektroniska cigarettmärken. I ett prov upptäckte FDA-analyser dietylenglykol, en kemisk giftig för människor, som vanligtvis används som tillsats till frostskyddsmedel. I många andra prover upptäckte FDA-analyser cancerframkallande ämnen, inklusive tobaksspecifika nitrosaminer (TSNAs) och formaldehyd. Slutligen upptäckte analyserna nikotin i vissa patroner som förklarades fria från ämnet. I Italien avlyssnades sändningar av Vape bensenhaltiga e-cigarettpåfyllningar. Andra ämnen av intresse är akrolein, toluen, tungmetaller (som nickel, koppar, zink, tenn och bly) och acetaldehyd. Vissa vetenskapliga studier har också visat att aromer som inhaleras vid höga koncentrationer har irriterande och inflammatoriska effekter på slemhinnan i luftvägarna.

I framtiden är det troligt att – tack vare reglering och noggrann övervakning av produktionsprocesser, tillsammans med användning av kemikalier och material som är säkrare för konsumenternas hälsa Vape och e-cigaretter kommer att bli ett allt säkrare alternativ till tobaksrök.